AndarLucia

Connecting cultures is

training the muscles of humanity

De missie is het uitdragen van het gedachtengoed van het vroegere Al-Andalus: de onderlinge culturele inspiratie uit het Christendom, Jodendom en de Islam, die resulteerde in een bloeiende samenleving.

Deze bloei vond onder andere plaats op het gebied van economie, maatschappij, filosofie, cultuur, architectuur, geneeskunde, literatuur, landbouw, voeding, wetenschap en  waterbeheer.

Onder het motto “wat toen kon, kan nu óók”, vertaalt de stichting deze inspiratie en bloei naar het heden.

De stichting AndarLucia is een onafhankelijke organisatie zonder winstdoelstelling, niet gebonden aan enige politieke, levensbeschouwelijke of religieuze stroming.

De doelstellingen van de stichting worden gerealiseerd binnen het project, dat “schoonheid, kennis en wijsheid van de diverse culturen” hanteert als verbindende kenmerken binnen de diverse activiteiten.

Visie

De stichting AndarLucia spant zich in om haar missie wereldwijd onder de aandacht te brengen. Zo wordt een bijdrage geleverd aan het bewustzijn dat wederzijdse culturele inspiratie onderling begrip oplevert. Daarnaast richt de stichting zich op milieueducatie en het bevorderen van wereldvrede door onderling begrip en samenwerking.

De toename van individualisme, uitsluiting en terrorisme, die jammer genoeg nog eenzijdig worden gekoppeld aan bepaalde religies, is een groot probleem aan het worden.

 

Met de bloeiperiode van Al-Andalus als voorbeeld, wordt duidelijk dat de onderlinge culturele inspiratie en samenwerking leiden tot een bloeiende maatschappij. Een groeiend bewustzijn hierover verlegt langzaam maar zeker de focus van angst en uitsluiting naar vertrouwen, samenwerking en inspiratie.

Daarom is het belangrijk dat het erfgoed van Al-Andalus levend gehouden wordt. In heel Andalusië zijn musea over de historische samenwerking te vinden. Zij laten de bewijzen zien van de historische welvaart.

Het AndarLucia project gaat een stapje verder: naast het overbrengen van deze geschiedenis (kennis) laat de stichting de historische rijkdom op praktische wijze beleven in de 21e eeuw. (zie Project). 

Doelstellingen

  • Het bewerkstelligen van begrip voor, en acceptatie van de meerwaarde van verschillende culturen en de daaruit vloeiende impuls voor een verrijking van de samenleving, geïnspireerd door een succesvolle aanpak in het vroegere Al-Andalus.

  • Het vertalen van deze succesvolle aanpak naar het heden, door gebruik te maken van de unieke schoonheid en kwaliteiten van de verschillende culturen; deze zichtbaar te maken en in te zetten als hulpmiddel om positieve bewustzijns- en gedragsverandering te bewerkstelligen, ter bevordering van wereldvrede.

  • Het voor eenieder toegankelijk maken van hulpmiddelen/activiteiten, die als doel hebben deze bewustzijns- en gedragsverandering te bewerkstelligen.

  • Voorbeelden van dergelijke hulpmiddelen zijn:

    • het organiseren van bijeenkomsten, lezingen en workshops op gebied van kunst, cultuur, architectuur, wetenschap, poëzie, dans, muziek, literatuur, voeding, landbouw en waterbeheer.

    • het (her)ontwikkelen van de “verborgen schatten van Andalusië” ten bate van culturele acceptatie (denk bijvoorbeeld aan de vroegere zijde-industrie). In een zgn. Innovation Hub wordt eenieder de mogelijkheid geboden concreet mee te denken en werken aan mogelijkheden om culturele integratie te stimuleren.

  • Het bieden van een universeel toegankelijke ontmoetingsplaats voor culturele evenementen, educatie, lezingen etcetera, met als doelstelling het beleven van de schoonheid, wijsheid en kennis uit diverse culturen.

Project

De doelstellingen van de stichting zullen in de vorm van een project worden gerealiseerd. Elke activiteit binnen het project zal worden gekenmerkt door het samenbrengen van de kwaliteiten van de drie culturen. De activiteiten hebben een variërend karakter, van gastronomie en educatie tot culturele evenementen, lezingen, workshops, met als doelstelling het beleven van de schoonheid, wijsheid en kennis van deze culturen.

Missie

ANBI

load-1.do.jpeg

De stichting heeft een ANBI-status aangevraagd (RSIN:  8602 67 921)

Meer informatie, klik hier.

 
 
 
 
 

"Beauty is the splendor of the truth" - Plato

Laatste nieuws

Comité van aanbeveling komt tot stand

27 Dec 2017

Het comité van aanbeveling komt tot stand, omdat onder andere Prof. Dr. Herman H.F. Wijffels en Prof. Dr. Paul de Chauvigny de Blot SJ Lic. Ph. (honorair hoogleraar business spiritualiteit Nyenrode business universiteit) de ideeën van de stichting AndarLucia van harte ondersteunen.

Visie document gereed en start bouw website

27 Dec 2017

Ontwikkeling van een meertalige website over het project.

Oprichting Stichting AndarLucia

16 Jun 2019

Het project wordt ondergebracht in een stichting: Stichting AndarLucia

Spanje

06 Dec 2017

Het project gaat van start: de eerste contacten worden gelegd en het netwerk van betrokkenen bij het project wordt verder uitgebreid.

Please reload